Maloobchodní prodej - kamerové a dohledové systémy


Provozování maloobchodní prodejny znamená nejednu starost. Je třeba přitáhnout nové zákazníky, optimalizovat uspořádání prodejny, předcházet krádežím, udržet krátké fronty u pokladen, zvládat obchodní špičky apod. Chytré technologie jsou navrženy tak, aby podporovaly vaši snahu poskytovat zákazníkům lepší, rychlejší a bezpečnější nakupování. Nalezněte příležitosti, jak zvýšit zisk a utvářet budoucí podobu svého obchodu – vše v reálném čase.

Hotely a restaurace
 • Předejděte ztrátám dříve, než k nim dojde, pomocí chytrých řešení, která jsou zacílena na krádeže, interní ztráty a podezřelé chování, v reálném čase.
 • Podle zjištěných poznatků zlepšujte zákaznický prožitek pomocí optimalizace rozmístění personálu, zlepšení uspořádání prodejny a proaktivních kampaní v prodejně, a to každou hodinu každého pracovního dne.
 • Vytvářejte a udržujte prostředí, ve kterém se zaměstnanci i zákazníci cítí bezpečně uvnitř prodejny i v jejím okolí.

Snižte ztráty a mějte svou provozovnu stále pod kontrolou

V maloobchodních prodejnách dochází každý den k milionovým ztrátám. Dvěma hlavními důvody jsou jednak zaměstnanci, přesvědčení, že podvod se odhaluje těžko, a dále zákazníci či vetřelci, páchající plánované či spontánní přestupky.

Snižte ztráty a mějte svou provozovnu stále pod kontrolou

Ztráty způsobované krádežemi zaměstnanců, podvody v prodejně, drobnými či většími krádežemi zákazníků a podvody dodavatelů jsou nákladné, ovšem dá se jim předcházet. Moderní síťové videokamery s analytickým softwarem jsou účinným, spolehlivým a nákladově efektivním nástrojem, jak chránit vaše aktiva. Zároveň zajišťují bezpečnější prostředí pro personál i zákazníky. Zvládnete řízení ztrát, a navíc získáte účinný prostředek, jak odradit a případně odhalit krádeže a nežádoucí chování. To vše pomocí jediného chytrého řešení. Jak?

 • Zasáhnete proti podezřelému chování.
 • Předcházíte drobným i větším krádežím a odhalujete je.
 • Máte větší kontrolu nad interními ztrátami.
 • Zkrátí se čas nutný pro vyšetřování.
 • Poskytujete zákazníkům i zaměstnancům bezpečnější prostředí.

Poznejte, jak naše řešení pro předcházení ztrátám detekují nevhodné chování a minimalizují ztráty

Snižte ztráty na minimum a maximalizujte zisk

Prodejny musely odnepaměti neustále předcházet ztrátám produktů, a tedy sníženému zisku, vnitropodnikovým krádežím, krádežím v prodejně, podvodům s reklamacemi i organizovaným loupežím. Dnes mají snazší situaci díky analýzám videozáznamů. Mohou s jejich pomocí nejen určit, kde dochází ke ztrátám a učinit potřebná opatření, nýbrž mohou jim také předcházet tím, že naleznou aktivní body uvnitř i vně prodejny.

Prodejní prostor

Identifikujte podezřelé chování dávno předtím, než jakékoli zboží opustí vaši provozovnu. Předcházejte ztrátám díky akcím vycházejícím z plynulého monitorování a zaznamenávání vašich prodejních uliček a oblastí s cenným zbožím. Chraňte svá aktiva a zároveň zajistěte, že se budou i vaši zákazníci cítit dobře.

 • Monitorování s videozáznamem
 • Analytické nástroje pro předcházení ztrátám
 • Systémy pro monitorování veřejnosti
 • Integrovaný systém oslovování veřejnosti

Výstupní kontrola, vchody a východy

S dobře fungující správou hotovosti a zásob budete schopni identifikovat ztráty, snižovat je a předcházet jim. Díky dennímu monitorování vašeho podniku vzroste váš přehled o tom, kde by potenciálně mohly nastat problémy. Budete schopni detekovat ztráty vzniklé na pokladně, rozpoznat, pokud došlo k podvodu, předcházet rozdávání zboží zdarma známým ze strany zaměstnanců, snížit objem krádeží, odhalit podvody při reklamacích a zabezpečit manipulace s platebními kartami. Náš systém otevřené video sítě spolupracuje s dalšími systémy, jako například s vaším EAS systémem a zajišťuje kompletní, vysoce kvalitní pokrytí videokamerami u všech EAS událostí. Pokud do svého POS systému integrujete síťový video systém společnosti Milestone, můžete snadno rozpoznat a zpětně prohlížet podezřelé transakce a disponovat důkazem na videu.

 • Integrace POS se systémem správy videí
 • Integrace EAS se systémem správy videí
 • Automaticky spouštěné audio klipy
 • Analytické nástroje pro předcházení ztrátám

Zázemí personálu, odpočívárny a místnosti s hotovostí

Snižte riziko nezvaných hostů v prázdných prostorech. Zajistěte, aby do zázemí a místností s hotovostí měl přístup pouze váš personál a autorizované osoby, a automaticky v reálném čase zaznamenávejte aktivity lidí, kteří do místnosti vstupují.

 • Řízení fyzického přístupu
 • Řešení problémů s následováním do vchodů nepovolanými osobami

Skladování a sklad

Zajistěte efektivní dodání zboží do vaší provozovny a mějte přístup k uloženým videozáznamům, které dokládají, že vaše produkty byly dodány do skladovacích prostor a byly náležitě převzaty. Mějte neustálý přesný přehled o tom, co je ve vašem skladu uloženo a vše mějte k dispozici na vysoce kvalitních videonahrávkách, které sledují, kde se vaše zboží pohybuje.

 • Integrovaný systém správy videí (VMS)
 • Upozornění na povalečství

Procesy na prodejně a zákaznický zážitek

Otevřete plný potenciál své provozovny díky in-store informacím a zpětné vazbě od zákazníků. Na potřeby vašich zákazníků můžete reagovat rychle a proaktivně.

Ztráty způsobované krádežemi zaměstnanců, podvody v prodejně, drobnými či většími krádežemi zákazníků a podvody dodavatelů jsou nákladné, ovšem dá se jim předcházet. Moderní síťové videokamery s analytickým softwarem jsou účinným, spolehlivým a nákladově efektivním nástrojem, jak chránit vaše aktiva. Zároveň zajišťují bezpečnější prostředí pro personál i zákazníky. Zvládnete řízení ztrát, a navíc získáte účinný prostředek, jak odradit a případně odhalit krádeže a nežádoucí chování. To vše pomocí jediného chytrého řešení. Jak?

Procesy na prodejně a zákaznický zážitek

Procesy na prodejně

Optimalizujte procesy na prodejně a směřujte personál tam, kde je ho zapotřebí nejvíce, díky monitorování hostů, pochopení jejich tras a analyzování celkového uspořádání prodejny.

Zákaznický zážitek

Předvídejte potřeby vašich zákazníků a vybavte svou prodejnu tak, aby jejich očekávání naplnila. Zjistěte, kdo jsou a jak se v prodejně pohybují. Reagujte na jejich chování v pravý čas a na pravém místě. Vytvořte atmosféru s hudbou na pozadí a pravidelně jim v živém provozu své prodejny pouštějte různá oznámení.

Poznejte, jak inteligentní systémy pro maloobchody zlepšují zákaznický zážitek, optimalizují produktivitu personálu a podporují kampaně na prodejně

Udržte si předstih před konkurencí a zlepšujte výkonnost prodejny pomocí analýz a akcí vycházejících z údajů získaných uvnitř provozovny. Můžete využívat audio pro sdělování personalizovaných oznámení a pouštět hudbu na pozadí, a tak zlepšit zákaznický zážitek. Údaje získávané uvnitř provozovny. Vám pomohou rychle a proaktivně reagovat na zákazníky a jejich potřeby, takže vám přibyde spokojených klientů a zlepší se věrnost vaší značce.

Prodejní prostor

Optimalizujte procesy na prodejně a směřujte personál v pravý čas tam, kde je ho zapotřebí nejvíce, díky monitorování hostů, pochopení jejich tras a analyzování celkového uspořádání prodejny.

Optimalizujte celkové rozvržení prodejny a rozmístění personálu

Porozumějte trasám zákazníků, jak se pohybují, kolik času stráví v různých oblastech prodejny a jak se v ní chovají. Zjistěte, v kterých dobách je v provozovně nejvyšší a nejnižší ruch, a podle toho rozmísťujte personál a optimalizujte poskytování svých služeb. Můžete také porovnávat statistické údaje z více prodejen.

Účinné marketingové kampaně

Měřte efektivitu svých marketingových kampaní a rozmísťování zboží. Vytvářejte živá i plánovaná reklamní oznámení, a tím zvyšujte účinnost marketingových kampaní.

Vysílání do jedné nebo více zón

Optimalizujte efektivitu prodeje tím, že rozešlete živá upozornění personálu a plánovaná reklamní oznámení zákazníkům. Zvolte si, ve kterých oblastech vaší provozovny bude práva vysílána. Efektivně monitorujte a měřte délku a trvání front Zlepšujte efektivitu tím, že se zaměříte na délku a trvání front a rozmístíte podle aktuální potřeby.

Vizualizace získaných dat

AXIS Store Reporter předkládá data získaná z aplikací. Lze dále integrovat s jinými systémy, například POS, reklamními obrazovkami a čas a docházka.

 • AXIS Store Reporter
 • AXIS Occupancy Estimator (odhad obsazenosti)
 • AXIS Queue Monitor (monitorování front)
 • AXIS People Counter (počítání osob)
 • AXIS P8815-2 3D People Counter (3D počítání osob)

Zákaznický zážitek

Vyjděte vstříc svým zákazníkům, dopřejte jim, aby se cítili vítáni a ctěni. Vytvořte atmosféru, která posiluje věrnost vaší značce. Pomocí malých krůčků můžete dovést vztah se zákazníky na vyšší úroveň!

Utvářejte prostředí

Rozvrhnete hudbu a reklamní oznámení tak, aby vznikl ideální mix hudby na pozadí a cílených reklam.

Cílená oznámení a reklamní zprávy

Zlepšete marketing používání dynamičtějších a cílenějších zpráv na reklamních obrazovkách, která odpovídají profilu a chování vašich zákazníků.

Zlepšete komunikaci

Zajistěte lepší komunikaci v pravý čas a správném místě, od vysílání lokálních médií po plánovaná a živá oznámení, hudbu i nouzová hlášení.

Zkraťte čekací dobu

Efektivně monitorujte a měřte délky front na prodejně a čas v nich strávený a adekvátně reagujte na potřeby zákazníků v reálném čase.

 • Hudba na pozadí pro firmy
 • Integrovaná řešení pro oslovování veřejnosti
 • Chytré analytické nástroje pro řízení front

Síťové kamery AXIS

Vysoce kvalitní, spolehlivé a nákladově efektivní kamery kombinující prvky a technologie vhodné pro prostředí maloobchodních prodejen. Vyberte si správnou kameru podle svých potřeb.

Audio systém AXIS

Vytvořte rozvrh přehrávání hudby, znělek či plánovaných reklamních oznámení. Hudba dodá vaším zákazníkům energii a komerční zprávy s nabídkami či oznámeními zlepší efektivitu vaší prodejny. To vše v jediném vysoce kvalitním síťovém audiosystému AXIS. Vyberte si správný audiosystém podle svých potřeb.

Aby se zaměstnanci i zákazníci cítili v bezpečí Předcházejte příležitostem k proniknutí do prodejny, vandalismu a chraňte své zaměstnance a zákazníky tím, že v reálném čase rozpoznáte podezřelé chování. Zabezpečte svou provozovnu a její okolí a pořizujte přesné vizuální důkazy.

 • Chraňte zákazníky i personál
 • Zabezpečte okolí
 • Zabezpečte své budovy
img

Vchody a východy

Buďte neustále informováni o tom, kdo do vaší provozovny vstupuje a kdo ji opouští, a přitom zajistěte, aby zaměstnanci i zákazníci cítili, že jsou u vás vítáni a mají vaši důvěru. Mějte po celý den zcela pod kontrolou všechny dodávky, u kterých není přítomen personál, a také všechny vchody a východy. Zajistěte, aby nouzové východy nebyly blokovány žádnými předměty. Podnikněte odpovídající akce, pokud dojde k podezřelému či agresivnímu chování. Dopřejte svým zákazníkům, partnerům i personálu pocit bezpečí, kdykoli vstupují do vaší provozovny nebo ji opouštějí.

 • Rozpoznávání zákazníků a personálu
 • Upozornění na blokování nouzového východu
 • Automaticky spouštěné audio klipy

Prodejní prostor

Zabraňte uklouznutí či pádům a dalším nehodám v provozovně. Budete automaticky upozornění na agresivní chování, můžete ihned v reálném čase rozeslat upozornění a povolat ochranku. Rozpoznejte povaleče a předcházejte trestným činům, např. vandalismu. Tím zajistíte bezpečné prostředí prodejny a zákazníci se v ní budou cítit dobře. Mějte k dispozici úplné pokrytí incidentů a možnost jednoduché analýzy a dokumentování, takže doba vyšetřování se zkrátí a náklady na něj se sníží.

 • Rozpoznávání agresivního chování
 • Integrovaný systém oslovování veřejnosti
 • Systém monitorování kamerami

Prostory s pokladnami

Zabezpečte prostory s pokladnami, tak, aby k nim měly přístup pouze autorizované osoby, a v reálném čase automaticky nahrávejte aktivity osob, které do těchto prostor vstupují. Rozpoznávejte, identifikujte nebo ověřujte povolaný personál.

 • Řízení fyzického přístupu
 • Systém monitorování kamerami
 • Řešení následování do dveří nepovolanými osobami

Parkoviště

Dopřejte zákazníkům i zaměstnancům pocit bezpečí, kdykoli přijíždějí na vaše parkoviště nebo je opouštějí, a to za denního světla i za noci. Automaticky zaznamenávejte registrační značky vozidel, která přijíždějí do vašich prostor, a podnikejte potřebné akce, například otevření brány, připočítání nákladů nebo generování upozornění. Přivítejte zákazníky u zaměstnance předem nahranou zprávou, aby věděli, že jsou v povědomí, a cítili se bezpečně.

 • Rozpoznávání agresivního chování
 • Rozpoznávání zákazníků
 • Rozpoznávání vozidel
 • Upozornění na znečišťování
 • Integrovaný systém oslovování veřejnosti

Vykládací rampy a vchody do skladu

Chraňte svůj areál a trasujte zboží svých dodavatelů, abyste měli přesný přehled o tom, kde se který balíček nachází v každé fázi svého putování. Zabezpečte vjezdy a výjezdy před začátkem pracovní doby, v jejím průběhu o po skončení tak, že udělíte povolení ke vstupu a budete řídit přístup různých dodavatelů do areálu. Zamezte následování do dveří nepovolanými osobami, když do areálu vstupují zaměstnanci. Zabezpečte přístupové dveře pro dodávky bez personálu pomocí QR kódů a dalších aplikací pro řízení přístupu. Pořizujte automatické obrazové záznamy registračních značek vozidel a podnikejte potřebné akce jako například otevření brány autorizovaným vozidlům nebo automatické registrování dodávkových vozů. Trasujte osoby a vozidla a spusťte alarm a/nebo nahranou zprávu, pokud se v předem definované oblasti zdržují příliš dlouho.

 • Řízení fyzického přístupu
 • Upozornění na povalečství
 • Integrovaný systém oslovování veřejnosti
 • Rozpoznávání autorizovaných vozidel

Máme řešení pro každý obor


BLUECOM s.r.o.

O společnosti

Jsme česká společnost a působíme na trhu od roku 2001. Naším cílem je vytvářet dlouhodobé a korektní vztahy s našimi obchodními partnery.

Naše obchodní aktivity stavíme na komplexní technické a konzultační podpoře. Zákazníkům jsou poskytovány služby jako obchodně technická školení, zápůjčky zařízení, možnosti prezentace řešení přímo u koncových zákazníků a další činnosti směřující k úspěšnému zvládnutí projektů.

Snažíme se našim partnerům nabídnout technologicky zajímavé produkty, a proto je naše portfolio postupně rozšiřováno o nové inovace.

25 let na trhu

25 let na trhu

25 let na trhu

25 let na trhu

BLUECOM s.r.o.

Sídlo: Nerudova 1034, 537 01 Chrudim

Telefon: +420 469 688 054

Email: sales@bluecom.cz

IČ: 25955993 / DIČ: CZ25955993

Spisová značka: C 17530 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chcete se zeptat? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: